Απονεμόμενος τίτλος

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»

 

Διάρκεια

Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

Εισακτέοι

Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Τμήματα

  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)
  • ΑΘΗΝΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ)

 

Μαθήματα 

  • Πέμπτη 17.00-21.00
  • Παρασκευή 17.00-21.00
  • Σάββατο 10.00-16.00

 

Γλώσσα

  • Ελληνική ή/και η Αγγλική

 

Τέλη φοίτησης

  • 3.000 €

 

Κανονισμός Σπουδών