ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Στην εκπαιδευτική ενότητα της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας οι σπουδαστές διδάσκονται τις βιολογικές αρχές της σύγχρονης αντινοθεραπείας καθώς και τις ενδείξεις και τη θέση της στη σύγχρονη θεραπεία του καρκίνου. Παρουσιάζονται με κριτικό τρόπο τα ογκολογικά αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας με βάσει τις κλινικές δοκιμές καθώς και τα αποτελέσματα της στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι διαλέξεις παραδίδονται από ειδικούς ακτινοθεραπευτές με μεγάλη κλινική και διδακτική εμπειρία. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσκεψη στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο και παρακολούθηση του σχεδιασμού ακτινοθεραπειών. Η διδακτέα ύλη στηρίζεται σε κείμενα των διδασκόντων που ετοιμάστηκαν ειδικά για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ογκολογίας.