ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Στην εκπαιδευτική ενότητα της Χειρουργικής Ογκολογίας παρουσιάζεται στους σπουδαστές η σύγχρονη θέση της χειρουργικής στην πολυδιάστατη αντιμετώπιση του καρκίνου κατά ανατομική θέση. Οι διαλέξεις παραδίδονται από ειδικούς χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία στην χειρουργική ογκολογία με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Παρουσιάζονται εκπαιδευτικά βίντεο με χειρουργικές επεμβάσεις και η διδακτέα ύλη στηρίζεται σε έγκυρα διεθνή συγγράμματα προσαρμοσμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και των ιατρών και των μη ιατρών σπουδαστών του προγράμματος.