ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021

Παράταση υποβολής αιτήσεων 2021

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 03/09/2021.

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

  PROK