ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων 2020 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 29.05.2020.

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 

Screenshot 2020 05 25 at 20.01.52