ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2021-22

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία», της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.

Αντικείμενο του διιδρυματικού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ογκολογίας και η προετοιμασία των αποφοίτων για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα, στην Ιατρική Σχολή, στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

📅 Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 11/06/2021.

☎️ Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις: https://postgrad.cict.uoc.gr/masters ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2021-22